سامانه Moodle

image_moodle

پشتیبانی سامانه Moodle

  • ارائه نکات و راهنمایی های لازم
  • نگهداری و بروزرسانی سرور و سامانه Moodle
  • مانیتورینگ سرور جهت اطمینان از صحت عملکرد
  • برطرف سازی مشکلات احتمالی طی حداکثر 24 ساعت