سامانه Moodle

image_moodle

نصب و راه اندازی سامانه Moodle

  • نصب آخرین نسخه رسمی سامانه Moodle
  • تنظیم پوسته زیبا، فارسی و راست چین
  • ورود گروهی اطلاعات کاربران و کلاس ها برای یکبار
  • امکان ارائه سرور مجازی به درخواست خریدار